No comments yet

Masovno izumiranje životinjskih vrsta

masovno-izumiranje-zivotinjskih-vrstaU najnovijem izveštaju Svetske fondacije za prirodu i Zoološkog društva Londona se procenjuje da će do 2020. godine populacija kičmenjaka opasti za 67 procenata u odnosu na period od 1970. godine, piše Telegraph.

Stope istrebljenja su sada za 100 puta uvećane zbog njihovog prirodnog nivoa usled seče šuma, lova, zagađenja, prekomernog ribolova i klimatskih promena.

Najveća analiza ikada koja je obuhvatala 14.152 populacije u okviru koje je bilo 3.706 vrsta kičmenjaka iz celog sveta pokazala je pad od 58 procenata kod životinja između 1970. i 2012. godine, bez znakova da će se procečna stopa od 2 procenta opadanja u brojkama svake godine usporiti.

“Suočavamo se sa globalnim masovnim izumiranjem divljih životinja“, kaže direktor nauke i polise Svetske fondacije za prirodu Majk Beret.

„Ali možemo da zaustavimo ovo. Dok smo s jedne strane prva vrsta koja može da promeni planetu, mi takođe možemo da razumemo više nego ikada kako sistemi životne sredine funkcionišu i kako se šume, okeani i klime nalaze u konstantnoj interakciji“, kaže Beret.

„Ono što je važno jeste da ova opadanja ipak još uvek nisu izumiranja i da bi ovo trebalo da bude poziv na buđenje da se ulože istinski napori kako bi se promovisao oporavak ovih populacija“, kaže direktor nauke u Zoološkom društvu Londona Ken Noris.

Najugroženije vrste na svetu:

Afrički slon 
Populacija afričkih slonova je otprilike opala za 111.000 u poslednjoj deceniji pre svega zbog lovokradica.

Grivasti vuk
Grivasti vuk, zajedno sa drugim sisarima uključujući džinovskog mravojeda, ugrožen je povećanjem pretvaranja pašnjaka u obradive površine za ispašu i gajenje useva u savani Serado u Brazilu, pa ih ostaje samo 23.600.

Hellbender salamander
Populacija ovih repatih vodozemaca je opala za 77 procenata na pet lokacija u Misuriju između 1975. i 1995. godine.

Orka
Populacija orke u evropskim vodama je ugrožena zbog zagađenja. Ostalo ih je samo 50.000.

Kornjače kožnih leđa
Populacija je opala za 95 procenata između 1989. i 2002. godine u Kostariki zbog ribolova i razvoja plodnih tla.

Evropska jegulja 
U poslednjih 25 godina njihova populacija je opala za 95 procenata.

Kineski rečni delfin
Kineskom rečnom delfinu preti istrebljenje zbog slučajnih smrtonosnih sudara sa ribarskim brodovima i mreža za pecanje

Tigar
Ova vrsta je ozbiljno ugrožena budući da je ostalo oko 3.900 tigrova u divljini Azije koji se suočavaju sa uništavanjem prirodnih staništa, klimatskim promenama i ljudskim uticajem

Amurski leopard
I ova vrsta je ozbiljno ugrožena s obzirom na činjenicu da je ostalo 70 amurskih leoparda koji se takođe suočavaju sa uništavanjem prirodnih staništa i ljudskim uticajem.

Džinovska panda
Manje od 2.000 džinovskih pandi je ostalo u svetu.

Planinski gorila
Ispod 1.000 planinskih gorila sada živi u Aziji tako da spadaju u najkritičnije vrste na svetu.

Izvor: Nacionalna Geografija Srbija/Telegraph

“I stvori Bog zvijeri zemaljske po vrstama njihovijem, i stoku po vrstama njezinijem, i sve sitne životinje na zemlji po vrstama njihovijem. I vidje Bog da je dobro” 1. Moj. 1. 25.