Molitva i pokajanje

»Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me, i poznaj pomisli moje. I vidi jesam li na zlu putu, i vodi me na put vječni.« (Psalam 139,23.24) Pokajanje je svjesna odluka da se okrećete od svojih loših navika, ali i izbora, te prihvatate Božju volju u svoj život. Molitva pokajanja...

Continue reading