Adventisti Čikago

Srbija svetski rekorder u tiražu Biblije

Ugledna izdavačka kuća „Glas crkve“ iz Šapca štampala je za tri godine čak sto hiljada Biblija, što je svojevrsni rekord u čitavom hrišćanskom svetu!

Pre tri godine, krajem aprila 2005. godine, u izdanju pravoslavnog „Glasa crkve“, štampano je luksuzno izdanje Biblije u početnom tiražu od 30.000 primeraka.

Ovaj izdavač najavio je tada veliki misionarski poduhvat – „100.000 Biblija u naš narod“. I pored toga što je Biblija najprevođenija i najštampanija knjiga na svetu, malo ko je verovao da će najavljeni poduhvat biti brzo realizovan. Pogotovo ako se ima u vidu da se u Srbiji knjige štampaju u tiražima od 300, 500, a najviše u nekoliko hiljada primeraka.

„Ima više razloga koji su uticali na ovakav neočekivani tiraž za protekle tri godine. Prvo, u našem narodu se oseća velika duhovna glad i žeđ za pravim duhovnim vrednostima, a Sveto pismo ili Biblija je izvor naše vere i duhovnosti, i temelj hrišćanske civilizacije i kulture – ističe za Glas javnosti Ljubomir Ranković, glavni i odgovorni urednik „Glasa crkve“.

„Biblija se kod nas dugo štampa sa neizmenjenim štamparskim slogom, starim preko sto godina. Mnogi termini i izrazi su postali arhaični i nerazumljivi savremenim čitaocima. Na hrišćanskom Zapadu, svaka generacija ima svoje izdanje Biblije, jer jezik živi, uzrasta i menja se. U Bibliji koju smo mi priredili osavremenjen je jezik, i ovo je prvo izdanje Biblije kod nas na ekavskom narečju, kojim govori najveći deo našeg naroda. U prevodu nisu vršene nikakve izmene, osim što su stare reči, često veoma profane, pa čak i vulgarne, zamenjene savremenim rečima i usklađene sa sakralnim duhom Svetog pisma.  – rekao je Ranković.

SRBIJA SVETSKI REKORDER

„Sve navedeno doprinelo je rekordnom tiražu ove knjige. U odnosu na broj stanovnika, Srbija je, po zvaničnim podacima, na prvom mestu po plasmanu Biblije u celom hrišćanskom svetu. Što se nas tiče, mi nastavljamo dalje sa štampanjem i plasmanom ove knjige nad knjigama. U Srbiji ima oko milion hrišćanskih domova. Naša Biblija je ušla tek u svaku desetu kuću, a svaka hrišćanska kuća treba da ima Bibliju. Jer kuća bez Biblije, kuća je bez vrata i prozora, a čovek bez Biblije, putnik je bez kompasa i putokaza. Na kraju, mi smo Bibliju ovim izdanjem učinili popularnom i traženom u našem narodu, a sve veća potražnja ove knjige za nas predstavlja veliki podstrek i obavezu“ – objašnjava Ranković.

„Namera nije bila da stvorimo novi prevod Biblije, nego da Daničićev prevod Starog zaveta i Vukov prevod Novog zaveta sa ispravkama arhijerejskog Sinoda pravoslavne crkve i vladike Nikolaja Velimirovića osavremenimo i približimo savremenom čitaocu. U dosadašnjim izdanjima Biblije, slova su bila sitna, tekst iseckan na stihove – zamoran i teško čitljiv… Sve to stvaralo je velike probleme savremenom čitaocu i zato je Biblija, ta najvažnija knjiga sveta, bila slabo čitana u našem narodu. Više se držala u kući kao svetinja i amajlija, a ne kao knjiga za čitanje. Naš cilj bio je da Bibliju oživimo u našem narodu, da ona postane snažan podstrek duhovne, moralne i kulturne obnove, i pojedinca i našeg društva u celini, koje je u tom pogledu dramatično zapušteno. Zato smo izvršili modernu grafičku i tehničku obradu teksta. Ono što ovu Bibliju čini posebno popularnom i privlačnom za čitanje jesu 4.000 naših autorskih naslova i podnaslova, koji razuđuju dugački biblijski tekst na preko 1.300 stranica, čine ga preglednim, atraktivnim i primamljivim za čitanje – kaže Ranković o našem najvećem, ne samo misionarskom, već, pre svega, kulturnom i izdavačkom poduhvatu.

Da bi čitaoca uveli u čudesni ambijent i svet Biblije, na početku knjige štampan je opšti uvod u Bibliju i posebni kratki uvodi u svih 66 biblijskih knjiga. To nisu zamorni sholastički uvodi, već književno-poetski tekstovi koji čitaoca privlače i ohrabruju za čitanje. Kao dodatak štampane su biblijske karte u boji, zatim hronološka tablica, koja biblijske događaje simetrično uklapa u istorijske događaje staroga sveta.

Pored standardnog, velikog B-5 formata, odnedavno se štampa i manji format A-6 namenjen srednjoškolskoj i studentskoj omladini, tzv. mobilna Biblija, ili Biblija za poneti. To je popularno izdanje koje se pojavilo na kioscima „Future-plus“ i „Štampe“, po popularnoj misionarskoj ceni – 399 dinara po primerku. Inače, cena Biblije velikog formata je 800 dinara. – naglašava Ranković.

Tekst: Glas Javnosti Maj ‘08

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit

3 Responses

  1. Nisam verovao ni prvi put kad sam video, ni sad kad čitam, da za samo 800 dinara može lako da se nađe ovo čudo od knjige. Osavremenjeno. Luksuzno. Sa krupnim slovima, što je najvažnije nekome ko će da je čita, a ne samo da drži kao ukras.
    Primer usput da i Pravoslavci nešto rade tako da se Bogu svidi.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *