Adventisti Čikago

Rimski papa na čelu svih hrišćana!?

Rimokatolički i pravoslavni bogoslovi su, na upravo završenom sastanku u Beču, najavili napredak u približavanju te dve hrišćanske crkve, koje bi uskoro mogle da postanu “sestrinske“ i da priznaju papu za vrhovnog poglavara.

Predstavnike Srpske pravoslavne crkve na ovom ekumenskom skupu u Beču predvodio je vladika bački Irinej Bulović.

Susret u Beču je nastavak prošlogodišnjeg skupa na Kipru koji je okončan bez završnog dokumenta jer predstavnici pravoslavnih crkava koji su učestvovali u radu Mešovite međunarodne komisije za bogoslovski dijalog između pravoslavne i rimokatoličke crkve, nisu prihvatili dokument Rimske kurije o primatu Vatikana u vođenju pomenutog zajedništva.

Predstavnici dve najveće hrišćanske crkve su prethodne sedmice u Beču razgovarali o prevazilaženju Velike šizme iz 1054. godine i postizanju ponovnog punog jedinstva dve najveće hrišćanske denominacije, javlja Rojters.

Eksperti su se u Beču složili da bi ove rimokatolička i pravoslavna crkva mogle postati “sestrinske crkve“ koje priznaju Rimskog papu kao svoju titularnu glavu uz zadržavanje svojih različitih crkvenih struktura, liturgije i običaja, koji su se razvili tokom poslednjeg milenijuma.

“Nema oblaka nepoverenja između naše dve crkve. Naši prethodnici, posebno vođe dve crkve, katoličke i pravoslavne strane, pripremili su put za prijateljske i bratske razgovore. Uveravam vas da je taj duh prevladao u našim razgovorima. Zato želim da vas uvervim da, ukoliko tako nastavimo, Bog će naći načina da se prevaziđu sve preostale teškoće i da dve crkve, najstarije crkve, crkve koje dele istu sabornu (ekumensku) prošlost, istu tradiciju, isti smisao za crkvu, dovede do punog jedinstva“, rekao je mitropolit pergamski Jovan Zizjulas.
Arhiepiskop Karl Koh je citirao komentar pape Jovana Pavla o tome da su dve crkve dva plućna krila hrišćanstva, rekavši da one moraju vežbati da dišu zajedno.

“Ovo je teška ali neophodna tema jer smo zajedno živeli u različitosti ali takođe i u jedinstvu tokom prvog milenijuma, s time što drugi milenijum, u kome smo se udaljili jedni od drugih, leži između nas“, kazao je arhiepiskop Koh.

U Beču je održana 12. sednica Zajedničke komisije za bogoslovski dijalog između katolika i pravoslavnih. Komitetom kopredsedavaju mitropolit Jovan Pergamski i predsednik Papskog saveta za unapređenje hrišćanskog jedinstva episkopa Kurt Koh. Rad svake lokalne pravoslavne crkve je zastupljen sa dva poslanika. Moskovsku Patrijaršiju predstavlja predsednik Saveta crkve za odnose sa javnošću episkop Ilarion Volokolamski i profesor pravoslavnog humanitarnog univerziteta Tihon. Takođe, kao zamenik direktora Odbora za obrazovanje Ruske Pravoslavne Crkve arhimandrit Kiril. Pre početka sastanka učesnike je pozdravio nadbiskup kardinal Kristof Sonmporn i episkop carigardski za Beč i Austriju, mitropolit Mihail.

Pokret ka jedinstvu je dobio jasan zamah dolaskom na presto ruskog patrijarha Kirila u februaru 2009. Oba poglavara, i ruski Kiril i rimski papa su konzervativni bogoslovi, kojima je stalo da rade zajedno na tome da se glas hrišćana čuje u Evropi, kontinentu za koji obojica misle da ga treba vratiti hrišćanskim korenima.

Oni se još uvek nisu susreli na vrhu, ali izveštači iz Evrope očekuju zakazivanje datuma za njihov prvi razgovor na vrhu.

Rusi nisu jedini u igri ali im njihova veličina daje neku vrstu snage veta koja se mora uzeti u obzir u ovoj prilici. Vatikan ima dobre odnose sa Vaseljenskim patrijarhom u Istanbulu a Srpski pravoslavni patrijarh je pozvao papu u Beograd.

Na samitu u Raveni u oktobru 2007. svi učesnici, osim Rusa koji su napustili zasedanje, vatikanskom papi koji je i episkop Rima, priznali su pravo prvog među jednakim poglavarima i episkopima pomesnih pravoslavnih crkava.

Izvor: Vesti

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit

9 Responses

 1. Treba da se radujemo istinitosti Bozje reci i svim prorocanstvima koja se ispunjavaju, sto ne znaci da ne promovisemo versku slobodu i slobodu u Hristu.

 2. ONE FATHER – THREE RELIGIONS.
  Almighty and Gracious Creator, whom Muslims call Allah, Jews (Izraelites) Jehovah, and Christians God, bi His great goodnees created the world and all things that exist, as well He has created a man according His image.
  In due time the God called Abraham (Ibrahim) and told him that He will make him the father of many nations. The Holi Scriptures tells us about this fact: Curran (To Muslims), Torah (To Jews) and Holy Bible to Christians.
  In Holy Bible, The Old testament, in The Genesis, Moses (Musa) the writer, has described it in many details (from 12 to 25 chapter).
  “And Hagar bare Abram a son: and Abram called his son´s name, which Hagar bare, Ishmael” (Genesis l6/15).
  “As for me, behold, my covenant (is) wih thee, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham; for a father of many nations have I made thee”(Genesis 17/4,5).
  “And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant,(and) with his seed after him”(Genesis 17/19)
  “And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation”(Genesis 17/29).
  “And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you”(Genesis 17/11).
  “In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son. And all the men of his house, born in the house, and bought with money of the stranger, were circumcised with him”(Genesis 17/26,27).
  “The again Abraham took a wife, and her name (was) Keturah. And she bare him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah”(Genesis 25/1,2).
  “But unto the sons of concubines, which Abraham had , Abraham gave gifts, and sent them away from Isaac his son, wile he yet lived eastward, unto the east country”(Genesis 25/6).
  And these (are) the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their generations: the firstborn of Ishmael, Nebajoth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam, and Mishma, and Dumah, and Massa, and Hadar, and, Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah. From them will be created 12 North – Arabian tribes. From Keturah´s sons, (Abraham´s wife), wil be created East – Arabien tribes.
  From Isaac, though his son Jakob who has too 12 sons, were created 12 tribes of Israel:Reuben, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun, and Joseph, and Benjamin, and, Dan, and Naphtali, and Gad, and Asher.
  The secon son of Isaac was Esauhas.He had also numerous offspring and through it becomme Edomites.
  From all these facts we can understand that Izraelites and Arabians are the relatives by blood, because they are brothers through father Abraham. The Christians that are Jews origin are also brothers with Arabians. But Abraham has his spiritual children: over one billion Christians and more than one billion Muslims. The Creator, really, fulfilled his promise that He will multiply Abraham´s offspring and create him the father of many nations.
  We are all the children of same Creator and all of us are bound together through Abraham the father, but against all these evidences we have fallen under influence of Satan who confronted us.Our Creator gave us free will and we are responsible to overcome the Satan in us.
  All three world religions emphasize the things that are common for us and good. It´s necessary to work together matching our differences which cause animosity and conflicts between us. As a sinners we do not bear the children wishing them to destroy one another, but love one another, can we imagine how much our Merciful Creator expect the love between us. We are sorry when we see our children in conflict, but our Creator is sad much more to see discord between us.
  So, this is the message of my letter, let God be with us

 3. Svi smo deca istog Stvoritelja, koji nam je dao slobodnu volju, pa smo dozvolioli da nas sotona zavadi.Svi smo dužni, da svako u sebi, pobedi sotonu.
  Verske zajednice treba da ističu ono što nam je zajedničko i dobro. Treba raditi na usklađivanju naših različitosti, koji su bili uzrok naše netrpeljivosti i sukoba.
  Ako mi grešni ljudi ne rađamo našu decu da bi se ona uništavala međusobno, nego iz ljubavi, sa koliko tek ljubavi gleda na nas naš Milostivi Stvoritelj? Kada smo mi žalosni videvši sukob među svojom decom, koliko tek Stvoritelj naš žalostiv videvši našu neslogu?
  Jedan je Stvoritelj, jedna je vera, onda treba da bude i jedna crkva. Eto, to je moja poruka i nek je Gospod sa nama.

 4. Organizirane religije su ustanove koje su uspostavljene od ljudi, religioznih lidera, na tradicijama i ljudskih domama, i ako tvrde da su hrišćanske i na Bibliji. Hristos nije rekao kad Sin Čovečiji bude došao, hoće li naći religiju na zemlju nego veru. Religija i Isusova vera nema ništa zajedničkog. Isusova vera je ona koji pobedi svet. (1 Jovanova 5: 4,) “Jer svaki koji je rođen od Boga pobeđuje svet; i vera je naša ova pobeda koja pobedi svet.”

  KOJA JE TA VERA ISUSOVA? U otkrivenju 14: 12. “Ovde je trpljenje svetih, koji drže zapovesti Božije i veru Isusovu.”

  Pravednik će po veri svojoj živeti, a vera, jedina vera, je jedan od od duhovnih rodova, prema Galatima 5: 22, 23.

  Svakome je data mera vere jer svakome je dato mera Duha Svetoga. Duh Sveti nam se daje kojiko tražimo, jer buduči vi zli znate da dajerte dobre darove svojoj deči, koliko će Otac vač nebeski dati onima koji traže, je rekao Isus. Matej 5: 11.

  Ova dvareligiozna sistema, su bile odvojene administrativno ali dogmatički nema puno razlike. Neki kaži da su kao dva plućna krila koja diše isit vazduh. Čizam 1054 god je uzročio zbog prevlast a ne zbog zaštite biblijskih istina. Nije ništa čudno ako religiozne vođe uporno rade na tome da priznaju papu kao gčlavnog šoglavara, jer su oba religiozna tela odbacili Hrista mkao svog poglavara kada su dozvolili da paganizam prepuze u hrišćanstvu. Takvo ujedinjenje nije u Hrostu, kako vidimo iz 17 glave Jovanovog jevanđelja, gde se je Gospod Isus molio da njegovi sledbenici budu u jedno kao On i Otac što je jedno. Pap je usurpirao Hristovo mesto na zemlji i sebe deklarisao, VICAR OF CHRISTE, a znamo da Utešitelj Duh Sveti nje koji ga je zamenio. Hristovi slewdbenici mora da straže i paze jer sotona je izumio razne religije da bi prevario ako je moguće i izabrane. Niko ne može da pripada nekoj organiziranom religijoznom sistemu, au isto vreme pripadati ni Hristu, koji ga je otkupio od greha. Nijedan religiozni sistem nije dao ništa za otkup sveta. Papska inkvizicija, je prolila tuđu krv a ne svoju, za otkup. Niko ne može da sližu dva gospodara. Ćim neko preti da nema spasenja van te religije je to znak da je velika, prevarna zabluda. Adventisit treba da paze, da se ne zanese takvim duhom i da odbace Hrista i njegovu veru. Jer bez vere nije moguće Bogu ugoditi. Jevrejima 11: 6. Vera koja se manifestira u dobrim/pravednim delima, koja ne kvari zagon. “Kvarimo li dakle zakon verom? Bože sačuvaj! Nego ga još utvrđujemo.” Rimljanima 3: 31.

  Ne smemo nikad da zaboravimo da religiozni ljudi su predali Hrista da se razapne, a to su bili svešptenici, fariseji i svi ostali koj su mrzeli istinu, a ta istina je sam Gospod Isus. “K svojima dođe, i svoji Ga ne primiše. A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo. Jovan 1: 11, 12.

 5. sve je to Gospod vec unapred prorekao na jednoj strani zver sa mnogo glava a na drugoj Boziji progonjeni narod . Sasvim je logicno zakljuciti da ce ta ujedinjena “hriscanska ” vecina progoniti Boziji narod . Tako je bilo kroz citavu istoriju Maran ata

 6. sve je to Gospod vec unapred prorekao na jednoj strani zver sa mnogo glava a na drugoj Boziji progonjeni narod . Sasvim je logicno zakljuciti da ce ta ujedinjena “hriscanska ” vecina progoniti Boziji narod . Tako je bilo kroz citavu istoriju Maran ata

 7. da, slazem se da je jedan gospoda i jedna vjera.lijepo bi bilo da je i jedna crkva ,ali da ta crkva zivi i vjeruje onako kako kaze bog,a ne sveti oci.dolaskom ekumenizma dobicemo prividno jedinstvo u kojem ce se svi koji tome budu pristupili pokloniti onome koji je na celu,a to je vec bogohuljenje i idolopoklonstvo .prilagoditi se neistinitim tvrdnjama samo zato sto to vecina tako radi , odvesce mnoge u vjecnu propast.samo se bogu poklanjaj i njemu jedino sluzi.i ne zovite uciteljem i ocem nikog od ljudi jer jedan je otac u nas-isus hrist.

 8. Ekumenizam je nadjeres!sveti Ava Justin Popović.Ekumenisti pripremaju put za dolazak antihrista,koji će biti ustoličen u Jerušalijim.j

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *