radio

Ko smo?

Radio „Stazama Nade“ je pre svega radio program oblikovan tako da svojim slušaocima približi radosnu vest Jevanđelja.

Program se temelji na Božijoj reči, govori o hrišćanima, ljudima koji su svesno odlučili da slede svog Spasitelja Isusa Hrista. Kroz emitovanje programa naročita važnost pridaje se ličnom iskustvu i obraćenju. U emisijiama se posvećuje dosta prostora moralnom oblikovanju čoveka-vernika kao pojedinca i Crkve kao celine. Pružamo savete o zdravlju, braku i životu uopšte sa uporištem u svetoj Božijoj reči.

Šta nam je cilj?

Program „Stazama Nade“ ima cilj i želju da svaki čovek sam upozna Bibliju i pronađe u njoj istinu o svom spasenju kroz žrtvu Isusa Hrista na krstu.

Javite nam se

Iskustvo nas je poučilo da među slušaocima ima i onih sa pitanjima koja im se nameću slušajući naš program, a možda nemaju prilike da nam se ponekad jave direktno u program. Zato smo pronašli rešenje da svakom onom koji želi da postavi pitanje odgovorimo lično i bez izuzetaka. Posetite kontakt sekciju našeg sajta i javite nam se putem telefona, pisma ili preko elektronske pošte, Vaš odgovor je neizostavan, a privatnost zagarantovana.

Slušajte nas

Biblijski Iinstitut “Stazama Nade” sedmično priprema jednočasovni program za stanovnike Čikaga i bliže okoline na radio talasima. Slušajte nas svake subote na frekvenciji 750am u terminu od 15 do 16 časova. Takođe nas možete pronaći i putem “tunein” linka ili putem “tunein” aplikacije koju možete pronaći i besplatno preuzeti na Google Play, iTunes ili Windows apps.

Klikni i slušaj radio Stazama Nade

Emitovani program odnedavno možete pratiti putem besplatne aplikacije Stazama Nade za Android i iOS