Najnovije na našoj stranici

NOVOSTI

Misija Hrišćanske adventističke crkve je da propoveda Božju reč svim ljudima i da ih poziva da postanu Hristovi učenici, da objavljuju večno Jevanđelje, koje je obuhvaćeno Trostrukom anđeoskom porukom (Otkrivenje 14:6-12), i da pripreme svet za Hristov drugi dolazak. Kroz naše članke u spektru rubrika, pokušaćemo da i u 21. veku makar malo doprinesemo toj nameri.

Da bismo bili ohrabreni
Duhovnost
Moderator

Da bismo bili ohrabreni

“Sve, naime, što je unapred napisano, napisano je nama za pouku, da strpljivošću i utehom Pisma imamo nadu.” (Rim. 15:4 E. Čarnić). Izvještaji zabilježeni u Bibliji opisuju živote stvarnih osoba. Od Adama preko sljedećih naraštaja, sve do vremena apostola, imamo jasan, istinit izvještaj o stvarnim događajima i iskustvima biblijskih osoba. Činjenica da nadahnuta istorija iznosi pojedinosti iz života koje kaljaju moralni karakter dobrih ljudi predmet je čuđenja mnogih. Nadahnuti pisci nisu spriječili da stranice svete istorije budu potamnjene izvještajima o ljudskim slabostima i pogreškama.  Jedan od najboljih dokaza u prilog vjerodostojnosti Svetog pisma jeste što se istina ne uljepšava pomoću

OPŠIRNIJE »
Zaboravljeni partner
Propovednikov Blog
Propovednik

Zaboravljeni partner

“A rođenje Isusa Hrista beše ovako: kada je majka njegova Marija bila zaručena za Josifa, pre no što se sastaše, nađe se da je začela od Duha Svetoga. Pošto je Josif, njen muž, bio pravedan i nije hteo da je sramoti, namisli da je tajno napusti. Kada je on to smislio, gle anđeo Gospodnji mu se javi u snu i reče: Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti Marije žene svoje; jer što je u njoj rođeno od Duha je Svetoga.” Mat. 1:18-20 (E.Č.) Dakle, ovde se Josif našao u nezavidnoj situaciji. Većina nas nikada ne razmišlja mnogo o njemu

OPŠIRNIJE »
Granola cereals with fresh blueberries, almonds, milk and honey for breakfast.
Zdrav Život
Moderator

Umesto jutarnje kafe…

Možda je vreme da naviku promenite ispijanja jutarnje kafe i pokušate da se razbudite na neki drugi način. Nekim ljudima kafa je najvažniji napitak dana. Pijemo je zato što nam daje osećaj razbuđenosti i poletnosti. Ali, taj osećaj ne traje dugo, pogotovo ako koristite veštačke zaslađivače ili pijete neku od instant mešavina kafe. Takvi napici će vas samo privremeno “podići”, ali ćete vrlo brzo ostati bez energije i ponovno biti jednako pospani kao kada ste ustali. Predlažemo da umesto kafe pokušate da konzumirate neke druge namirnice koji su mnogo bolji razbuđivači. VODA S LIMUNOM Iako ste upoznati sa tim da

OPŠIRNIJE »
Propovednikov Blog
Propovednik

Neobično dete

“I gle, začećeš i rodićeš sina, i nadenućeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega, i daće mu Gospod Bog presto njegovog oca Davida, te će vladati nad domom Jakovljevim doveka, i njegovom carstvu neće biti kraja.” Luka 1:31-33 E.Č. Iako je Marija možda bila uznemirena (Luka 1:29) i uplašena (stih 30) zbog pojave anđela Gavrila i njegove objave o neočekivanom rođenju, ona je takođe morala biti potpuno zapanjena prirodom obećanog deteta. Uglavnom je verovatno bila zbunjena pred opterećenjem informacija koje je dobila u nekoliko kratkih trenutaka — informacijama koje ne samo da će nepovratno

OPŠIRNIJE »
Duhovnost
Moderator

Sigurnost u nesigurnom svetu

Ako biste mogli izabrati jednu reč da opišete stanje uma ove generacije, koja bi to bila? Ja bih izabrao reč „nesigurnost”. Čini se da je više ljudi nesigurno povodom budućnosti nego ikada pre. Oni nisu sigurni da li će neki besmisleni teroristički napad ili neprijateljski nastrojena nacija iznenada ugasiti njihove živote. Oni su nesigurni da li ćemo iznenada biti zbrisani sa zemljinog lica zbog nuklearnog rata ili će nas najpre uništiti globalno zagrevanje. Za milione ljudi, ovaj osećaj nesigurnosti je krajnje lične prirode. Oni nisu sigurni odakle će doći njihov sledeći obrok ili gde će noćas spavati. Ljudi su nesigurni

OPŠIRNIJE »
Zdrav Život
Moderator

Četiri mladića u Vavilonu

Nekada davno, Biblija nas uči, kako je jedna moćna carevina okupirala drugu, manju. Car Vavilonski Navuhodonosor odveo je najobrazovanije Izraelce u Vavilon. Kasnije je između njih car izabrao najljepše i najpametnije mladiće. Kako piše u stihu: „Mladiće na kojima nema mane, i koji su lijepa lica i naučeni svakoj mudrosti i vješti znanju i razumni i koji mogu stajati u carskom dvoru, pa da ih uči knjigu i jezik Haldejski.“ Dan. 1:4. Nešto slično , vijekovima kasnije kroz istoriju, činili su i turski okupatori nad našom, srpskom djecom. Otimali su ih od roditelja, mijenjali im imena, prevodili na islam.., da

OPŠIRNIJE »