Kontakt

Bogosluženje Subotom

Subotna škola od 10 časova
Propoved od 11 časova
Dobrodošli u crkvu svih naroda!

Adresa:

Hrišćanska Adventistička Crkva Chicago
5608 North Pulaski Road
Chicago, Illinois
60646-6717
Telefon: +1.773.539.5088