Adventisti Čikago

Isceljivanje smrtne rane

Isceljivanje smrtne ranePre izvesnog broja godina, kada su Katoličku crkvu počeli da potresaju skandali sveštenika-pedofila, korupcija, i puno toga drugog, pitao sam se kako će se ova institucija podići do one sile koja je prorečena u Bibliji, koja će opet, za kratko vreme, vladati svetom još većom silom nego tokom Srednjeg veka.

Nedavno je jedan moj prijatelj (inače pravoslavne veroispovesti), u razgovoru sa mnom, spominjući novog Papu Franju, kazao kako se plaši za njega. Na moje pitanje zašto se plaši, on je odgovorio: “Plašim se da ga ne ubiju. Mnogo je dobar čovek.”

Da većina sveta ima slično mišljenje o Papi Franji (da je dobar čovek), potvrđuju i mnogobrojni novinski izveštaji, reportaže, analize, podaci, kao i to da je Franja izabran za ličnost godine od strane magazina Time, nazvavši ga pritom “narodnim papom”. I sve to ni nepunu godinu od njegovog izbora u Martu 2013 godine.

O njemu se priča za svakim stolom, u svim krugovima, među vernicima gotovo svih hrišćanskih denominacija, među ateistima, i mnogim drugima. Ljudi su intrigirani ovim čovekom koji menja lice Katoličke crkve. Mnogi su čekali osobu ovakvog profila da bi se čuo ispravan glas crkve, kako navode neki komentari. On je globalni glas siromašnih, potlačenih i marginalizovanih, onaj koji grli unakažene bolešću i pere noge zatvorenicima; onaj koji poziva na brigu o gladnima, siromašnima, kritikuje pohlepu kapitalizma, itd.

O njemu se najviše priča na Facebook-u, na Internetu uopšte; on je najmoćnija osoba na Twitter-u, a sada je dobio još jednu titulu više – osoba godine magazina Time. Jedan gay magazin ga je proglasio najbolje obučenim muškarcem godine, verovatno obradovani Papinim odgovorom (i ne baš jasnim stanovištem) na pitanje novinara o homoseksualcima – “Ko sam ja da sudim?” – izjava koja samo rečena u drugačijem, pragmatičnom tonu, dok je stav i dalje ostao isti!

Novinske stupce pune vesti koje prikazuju novog Papu kao običnog čoveka koji je veoma ponizan, krotak, narodan i “normalan” čovek: nosi sam svoj prtljag, vraća se u hotel u kojem je odseo za vreme Konklave da sam plati svoju sobu, grli dečicu koja mu slobodno trče u susret, mališani koji mu skidaju kapu dok ih drži u naručju, raduje se, smeje se, pravi šale, ostavlja zabavne telefonske poruke po manastirima časnim sestrama i monasima, onaj koji pokušava da dosegne mlade katolike – postmodernu generaciju “kafe katolike”, onaj koji priča jezikom mladih, i još mnogo toga.

Definitivno da ovog čoveka okružuje snažna, pozitivna aura blagosti i poniznosti, optimizma i razumevanja, što privlači mnoge. Pomalo me podseća na papu Jovana Pavla II koji je bio popularan i znao je da napravi neke neočekivane poteze, koji je sigurno bio prvi papa koji je počeo da menja Srednjevekovno lice Katoličke crkve.  Izdvojiću samo nekoliko komentara na saznanje da je papa Franja izabran za ličnost godine magazina Time koji su se pojavili na mnogim društvenim mrežama ili novinskim stupcima: “Ne morate da budete Jevrejin da biste voleli raženi hleb. I ne morate da budete katolik da biste cenili novog papu. On inspiriše ljude svih religija da brinu o drugima i da budu bolji ljudi.” “On osvetljava put mnogima od nas.” “Zašto je papa toliko sjajan? Zato što mi živimo u kulturi koja uveliko prihvata pohlepu i loše ponašanje kao normu.”  Na sve ovo, Vatikan je odgovorio: “Sveti otac ne traži da bude popularan ili da prima priznanja (!?), ali ako izbor za Ličnost godine pomaže u širenju poruke Jevanđelja – poruke Božje ljubavi prema svima – on će svakako biti srećan zbog toga.”

Imam veoma snažan utisak da je kardinal Bergoljo izabran na odgovorno mesto pape svih katolika, upravo da bi popravio veoma narušeni imidž Katoličke crkve poslednjih desetak godina, problem sa kojim njegov prethodnik, Benedikt XVI nije imao snage, a možda ni dovoljno harizme, da se suoči. Većini vas je poznato da nekoliko, veoma snažnih skandala potresa Katoličku crkvu – sve više prijavljenih slučajeva sveštenika koji su seksualno zlostavljali decu, zatim curenje određenih poverljivih vatikanskih dokumenata od strane ličnog batlera Pape Benedikta XVI o korupciji i zloupotrebi Vatikanske banke, ubistvo unutar zidova Vatikana koje Italijanska policija nije imala pravo da istražuje, itd. Previše skandala za ostarelog Racingera koji nije imao niti snage, a niti harizmu, da se suoči sa njima. Sve u svemu, dakle, pored sve svoje popularnosti papa Franja I mora da se suoči sa i te kakvim problemima.

Nadam se da naslućujete, barem delimično, odgovor na pitanje sa početka članka?  Postavite poniznog čoveka koji brine o ljudima sa margina društva, ali istovremeno odanog do groba crkvenoj doktrini, dogmama, načelima i vrednostima crkve, baš kao što je Franja, i evo pozitivnog rezultata. “Za samo nekoliko meseci, Franja je podigao isceljujuću misiju crkve – crkve kao sluge i utešitelja povređenih ljudi u često grubom svetu – iznad doktrinalnog pravilnika rada koji je njegovim prethodnicima bio veoma važan. Jovan Pavle II i Benedikt XVI su bili profesori teologije. Franja je bivši čistač, izbacivač u noćnom klubu, hemijski tehničar i učitelj književnosti.” – TIME, 23.dec. 2013. Sve ovo ga čini mnogo bližim običnim ljudima, nego njegove prethodnike.

Franja može da dovede crkvu u novu vrstu odnosa sa njenim kritičarima i disidentima – slažući se da se ne slažu u problemima koje ih dele dok zajednički sarađuju na hitnim stvarima koje šire milost i ljubav. On je kazao: “Raspravljajmo manje – uradimo više,” – ovo može da postane moto našeg vremena. Papina vizija crkve je pastorska – ne doktrinalna. To će učiniti, po njegovom mišljenju, da se energija Svete Stolice usmeri prema službi i prihvatanju siromašnih, duhovno slomljenih i usamljenih.

Od kako je Jovan Pavle II pomogao (i bio jedan od glavnih aktera) u rušenju komunističkog bloka, niko više ne potcenjuje papstvo. Ponizni jezuitski sveštenik iz Buenos Airesa, sa titulom kardinala, narodni čovek koga vole mase, stari, mladi i deca, samo je još jedan u nizu poglavara sistema “koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi Božjoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog.” 2. Solunjanima 2:4. Glava ranjena na smrt iz proročanstva Otkrivenje 17. još uvek  nije isceljena – na tome se uveliko radi; na povraćaju stare sile i moći iz Srednjeg veka. Svaki pontif radi na tome; svi oko njega rade na tome; pa tako i Franja, bio toga svestan ili ne.

Propovednik Milenko Tanurdžić

 

 

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit

2 Responses

 1. Rimokatolička Crkva, sa svom svojom razgranjenosti po čitavom svijetu, predstavlja golemu organizaciju pod nadzorom papinske stolice koja treba služiti njenim interesima. Milijuni njenih pričesnika u svakoj zemlji na svijetu poučeni su da ih sve povezuje odanost papi. Bez obzira na narodnost ili državnu vlast, oni trebaju autoritet Crkve smatrati većim od svega drugoga. Premda se zaklinju državi na vjernost, iznad toga stoji zavjet poslušnosti (ne Bogu i njegovim zapovijedima, tj vlastitoj savjesti nego**) Rimu, koji ih oslobađa svake obveze suprotne njegovim interesima.

  Povijest svjedoči o njegovim vještim i neumornim naporima da se Crkva uvuče u poslove država; i nakon što stekne oslonac, da promiče svoje ciljeve, čak po cijenu propasti vladara i naroda. ( Eklatantni SOS primjer ovog je Republika Hrvatska čiji ugovor sa Vatikanom ugrožava njen proračun i opstanak protivno volji većine njenih građana.**) Godine 1204. je papa Inocent III. od aragonskog kralja Petra II. uspio iznuditi sljedeću neobičnu zakletvu: ” Ja, Petar, kralj aragonski, priznajem i obećavam da ću uvijek biti vjeran i poslušan svome gospodaru, papi Inocentu, njegovim katoličkim nasljednicima i Rimskoj Crkvi. Vjerno ću čuvati svoje kraljevstvo u poslušnosti njemu, braniti katoličku vjeru, a progoniti heretičnu pokvarenost.” Ovo je sukladno s tvrdnjama o moći rimskog pontifa da ima ” zakonsko pravo svrgnuti careve” i da ”može osloboditi podanike od njihove zakletve vjernosti nepravednim vladarima.”

  Neka se ne zaboravi da se Rim hvali upravo time što se nikada ne mnijenja. Načela Grgura VII. I Inocenta III. još su uvijek načela Rimokatoličke Crkve. Kad bi imala moć, Crkva bi ih provodila istim žarom kojim je to činila u prošlim stoljećima. Protestanti nisu dovoljno svjesni što čine kad predlažu prihvaćanje pomoći Rima da bi se uzvisila nedjelja. Dok su zauzeti ostvarivanjem svog cilja, Rim ima cilj ponovno uspostaviti svoju vlast, vratiti izgubljenu prevlast. Neka se u USA usvoji načelo po kome Crkva može zaposliti ili nadzirati državnu vlast; neka se vjerski obredi mogu nametati građanskim zakonima; ukratko, neka autoritet Crkve i države gospodari savješću, i pobjeda Rima u ovoj zemlji je osigurana.

  Božja je Riječ upozoravala na neposrednu opasnost; ako se upozorenje odbaci, protestantski će svijet iskusiti kakve su stvarne namjere Rima, ali će onda biti prekasno da se izbjegne postavljena zamka. Njegova moć neprimjetno raste. Njegova učenja
  šire svoj utjecaj u zakonodavnim skupštinama, u Crkvama i u ljudskim srcima. On gomila svoje veličanstvene i masivne građevine, u čijim će se tajnim prostorijama ponoviti njegovo negdašnje progonstvo. ( Neznam zašto me snažna asocijativna struja vuče na financijski bestidno rastrošne građevine katoličke Crkve koje su se gradile….. i grade u vrijeme najtežeg gospodarskog opstanka Republike Hrvatske, kao i na urbanističku invaziju njenih palača po Novom Zagrebu – možda su to budući konclogori gdje će biti zatočeni svi ljudi slobodne savjesti**)
  On neprimjetno i neslućeno jača svoje snage za ostvarivanje svojih ciljeva kad dođe vrijeme za udar. Sve što želi jest povoljan položaj, a on ga je već dobio. Uskoro ćemo vidjeti i osjetiti kakva je namjera rimokatolicizma. Tko god bude vjerovao i poslušao Božju Riječ, time će se izložiti poniženju i progonstvu.
  E.W., Velika borba, dio iz poglavlja Ugrožena sloboda savjesti; ;** dodaci čitatelja

  ”Prevelika vas odgovornost pred Bogom očekuje, ako ovu svečanu priliku propustite, koju nam Bog za liječenje prave vjere daje…oružajmo se svetom hrabrošću, …obazrimo se na nauk apostola, bez kojih ćemo u bludnji, tmini i krivoj predaji ostati. Upotrijebimo naš razum, jer držimo apostole i proroke za jedine naše nepogrešive učitelje u pogledu svih pitanja…Kad budemo o tom odlučili, tada smo i temelj našoj vjeri položili.
  Čvrsto i postojano ćemo stajati na vječitoj stijeni od Boga danoj u Svetom pismu, puni pouzdanja pred svijet-
  om, jer nećemo drugoga osim raspetoga Isusa Krista priznati.( Strossmayer, iz govora u Rimu 1870.g)

 2. Ono što žele jest metoda zaboravljanja Boga koja će izgledati kao metoda sjećanja. Papinstvo je prilagođeno da zadovolji potrebe takvih ljudi. Ono je pripremljeno za dvije skupine čovječanstva koje obuhvaćaju gotovo čitav svijet – za one koji bi se htjeli spasiti svojim zaslugama i one koji bi se htjeli spasiti u svojim grijesima. U tome je tajna njegove moći. ( E.G.White, isto poglavlje iz prethodnog komentara)

  Gornju metodu katollicanstvo je izbrusilo do savrsenstva stvorivsi kancerozni opijum koji je protkao moralnu i duhovnu tkaninu ove civilizacije , a pogotovo i do minucioznih detalja sve pore americkog drustva , sto vise upisan je u genetski zapis sluzbene americke tehnike vladanja i imperijalnog kulturnog i znanstvenog modela.

  Tako je americko drustvo slijedom gornje metode razvilo :

  – metodu porobljavanja da izgleda kao metoda oslobadjanja ( vanjska politika zadnjih 70 godina : Vijetnam, Koreja , Irak, Afganistan, gotovo kompletna Latino Amerika………………………………………………Afrika )

  -teror praznine da izgleda kao osjecaj punine ( Hollywood, beskonacno puni trgovacki gradovi usisavaju beskonacno suplje ljude koji kao zombiji plutaju beskonacnim rasprodajama)

  -teror neljudskosti da izgleda kao nalicje humanosti ( zdravstveni sustav je institucionalizirano zlo, gasna komora za smanjivanje broja stanovnika ove zemlje – 18000 ljudi umire godisnje jer nemaju zdravstveno osiguranje, 45 milijuna ljudi je bez osiguranja JER SI NE MOGU TO PRIUSTITI odnosno zadovoljiti krvozedne monstrume osiguravajucih drustava .Nedavno je u kompaniji gdje sam radio dosla agentica osiguravajuceg drustva Blue Cross Blue Shield da nam ponudi zdravstveno osiguranje. Bio sam sokiran cijenama po kojima ispada da moram dati vise od 35% od svog ceka da bi osigurao sebe i suprugu. Na to sam odmah reagirao i pitao gospodju gdje zavrsava TA POHLEPA , na sto je ona automatski odgovorila : Yes, it is all about THE GREED, i pokusala prebaciti krivnju na pohlepne doktore od kojih vrhunski zaradjuju i do 2 milijuna dolara godisnje )

  – programiranje lazju da izgleda kao manifestacija istine ( US MARINE – GLOBAL FORCE FOR GOOD ) Usa daje 765 MILIJUNA $ dnevno za svoje vojne operacije ( informacija skinuta sa zadnjeg branika auta jednog americkog pacifiste ). Tko to placa? Porezni obveznici. I kako to izgleda. Dodjete u T-mobile dodati u obiteljsku mrezu jos jednog korisnika i cijena je 29,95 $. Super, pa to je nista. Dodjete do kase : cijena je 45 $ – 50 % visa odjedanput, pitam zasto a salesman pokaze ispis i pored cijene od 29,95$ jos 10-15 taksi cije znacenje uopce ne razumijete.
  US MARINE – GLOBAL FORCE FOR THE ROBERY THE REST OF CIVILIZATION.
  Medjutim posteni i vrijedan prosjecan americki drzavljanin je toliko mozdano ispran da nezna da podupiruci americke trupe van granica ove zemlje podupire VLASTITO ROPSTVO jer jaca poziciju elitnih igraca bankarsko- naftnih, medijskih mocnika koji drze u saci kompletnu civilizaciju i namece svake godine jos vece poreze kako bi ojacalo svoje imperije – Z A S T O ??? DA BOGATSTVOM KOMPENZIRAJU STRAH OD SMRTI – POSTO SU ODBACILI BOGA. Posve jednostavno. Pa to i vrapci koje hrani moja susjeda sa gornjeg kata znaju i kapiraju.

  ZAHVALJUJUCO GORNJOJ metodi koju je White (genijalnom jednostavnoscu koja moze doci samo od Bozjeg duha) oslikala, ovo drustvo pati
  od bipolarnog poremecaja – citaj SHIZOFRENIJE na mentalnom planu a transponirano na drustveno politicki plan DUPLOG STANDARDA na svakom mogucem nivou svoje egzistencije.

  Kako objasniti taj PARADOX da u svakom vecem gradu ove drzave imate odjel za borbu protiv droge unutar policije, a istovremeno bivsi predsjednik Bush stariji kidnapira vodeceg panamskog politicara Noriegu jer zabranjuje slijetanje aviona naftnih kartela na tlo Paname na putu do Amerike da toce gorivo kako bi doprli do zlatnog trzista gdje je droga sredstvo za manipuliranje amerckim umom ( pored Medija) zadnjih 50 godina i biznis na drzavnom nivou koji premasuje 2-3 puta vrijednost kompletne automobilske industrije amerike.

  Pa samo sam lagano skicirao pakleni utjecaj gornje metode vodece religije koja vec tisucama godina unistava GEN COVJECANSTVA.

  Zato, dragi prijatelji, KRAJNJI JE CAS, da se uhvatite Biblije da vas MEGA OLUJA LAZI ne bi smrtonosno hipnotizirala.

  Gdje je Captain of America koji ce spasiti ovu zemlju ?

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *