Dodir majstorske ruke

Dodir majstorske ruke

Izgrebana i slupana bila je sva;
prodavac pomisli: da li se isplati
gubiti vreme na staru violinu?
S osmehom diže je i poče vikati:
„Sa kojom cenom da počnem, narode moj?
Ko će za nju prvi cenu ponuditi?
Jedan dolar,dolar-sada dva, samo dva-
dva dolara; daje li neko možda tri?“
„Tri dolara jednom, tri dolara drugi put,
prodato za tri.“ – Al’ tu se nije stalo.

Iz dna dvorane sedokosi starac usta,
polako dođe napred i uze gudalo.
Obrisa prašinu sa stare violine,
zateže zatim na njoj redom sve žice
i odsvira melodiju čistu i slatku,
da bi se ozarilo i anđeosko lice.

Muzika presta, prodavac ustade tada
i glasom svečanim, tihim, reče svima:
„Kol’ko da tražim za staru violinu?“
Podiže je visoko pred svim prisutnima.
„Hiljadu dolara-il’ tri možda nudite vi?
Tri hiljade jednom, tri hiljade drugi put-
poslednji put pitam-prodata je za tri.“

Ljudi uskliknuše, a neko upita:
„Kako iz nje da čujemo takve zvuke?
Šta promeni njenu vrednost?“ Čovek reče:
„Nju promeni dodir majstorske ruke.“

Mnogih je ljudi život raštimovan,
rastrgan grehom i prepun prašina,
prodaje se u bescenje nemarnom mnoštvu,
baš kao nekada stara violina.
Činija čorbe i uz nju čaša vina,
pokatkad kocka i put se nastavlja tako;
ponuđen jednom, ponuđen drugi put;
kad jednom krene, prodaja ide lako.
Ali Majstor ustaje i dolazi
i bezbrižno mnoštvo da shvati ima muke
šta od jadne duše može da učini
ta promena dodirom majstorske ruke.

Majra Bruks VelčComments

  1. Vjetrovi tastine raznose
    Krhotine nasih bica
    Po pustinjskom pijesku civilizacije

    Sin covjecji dolazi
    I sastavlja nas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.