Adventisti Čikago

Danas počinje smak svijeta…

“Danas, subota, 21. maja, ‘sudnji je dan’, početak kraja svijeta. Nebo će se prvo otvoriti i u svoje okrilje uznijeti oko 200 miliona ljudi (otprilike tri odsto čovječanstva). Ostali će ostati da bi do oktobra, u zemljotresima, poplavama i olujama nestali.” – piše današnja Politika prenoseći misli Herolda Kempinga.

Ovo je scenario „smaka svijeta” koji je, kako kaže, koristeći „algoritam koji bi blokirao i Gugl kompjutere”, predvidio Herold Kemping, vođa jednog fundamentalističkog nedominacijskog hrišćanskog pokreta koji ima i svoju radio-stanicu “Porodični radio”, preko koje je u svoje predskazanje apokalipse ubjedio nekoliko hiljada Amerikanaca.

To što se njegovo slično predskazanje o sudnjem danu u 1994. nije ostvarilo mnogo ga ne brine, piše Politka. Objašnjenje je da je sada došao do bolje metodologije za izračunavanje predskazanja koje je sadržano u Bibliji, ali dosad nije dobro protumačeno. Herold Kemping je za kampanju propagiranja svog scenarija Armagedona potrošio sto miliona dolara, a vjeruje se da je priličan broj i onih koji ga slijede.

„Tajms” tvrdi i da se posljednjih nekoliko dana na hiljade ljudi oprašta od ovog svijeta, u nadi da će, koliko od danas, biti među odabranima da život nastave na onom svijetu. Herold Kamping je inače po zanimanju građevinski inžinjer i samouki ekspert za Bibliju. Da je baš 21. maj sudnji, izračunao je tako što je prvo tačno odredio datum biblijskog Potopa, pa na to dodao 7000 godina.

To je prvo objavio preko svoje mreže lokalnih radio-stanica, a potom je zakupio bilborde i slična sredstva modernog marketinga da bi svoje “otkriće” raširio.

U jednom Kemping je sigurno u pravu! Kraj svijeta kakvog poznajemo je neminovan i Isusov drugi dolazak je sve bliži. O tome Sveto Pismo svjedoči riječima:“I tada će se pokazati znak sina čovječijega na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće sina čovječijega gdje ide na oblacima nebeskima sa silom i slavom velikom” Matej 24:30.

Prilikom svog drugog dolaska Isus će doći kao Car i Sudija. Jedna od upotrebljenih riječi u Novom zavjetu da bi se opisao kojom se opisuje Hristov ponovni dolazak je “epiphaneia” ili “bogojavljanje”. To znači: kada Hrist dođe, vidjećemo ga. Druga riječ je “apokalipsus” koja znači “razotkrivanje” ili “dizanje zavjese”. Kada se Hristos vrati, ne samo da će ga ljudi vidjeti, nego će gledati i svu silu i slavu Božiju prisutnu na Njemu i u Njemu.

Dan Njegovog povratka je siguran! On dolazi ponovo! Ne znamo tačno kada, ali možemo vidjeti neke znakove koji govore da je Njegov drugi dolazak veoma blizu… Sasvim sigurno, danas je mnogo bliže nego onda kad je Isus o tome govorio, i kada su apostoli o tome pisali.

Pojaviće se samozvane lažne Mesije (Matej 24:5) Ljudi će dolaziti u ime Boga i tvrdiće da su upravo oni ti koji imaju sve odgovore, rješenja ili otkrivenja. Kuda god se danas okrenemo, vidimo toliko spiritističkih pojava. A sve češće se pojavljuju novi kultovi, sekte ili “religije”, čije vođe se predstavljaju kao božji poslanici.

Nestanak ljubavi (Matej 24:12) Najveća potreba koju svijet danas osjeća je potreba za ljubavlju. Ljudi su otuđeni i usamljeni. U crkvama se propovjeda o ljubavi, ali je u njima nema. Ljudi su željni samilosti i razumjevanja, ali sve to ne nalaze tamo gdje bi trebalo da nađu. Zbog premalo ljubavi – nespremnosti da se oprosti i primi oproštenje brakovi se raspadaju, a djeca se okreću protiv roditelja.

Pojava gladi i bolesti (Matej 24:7) U ovo moderno doba, svjedoci smo najgorih gladi u istoriji svijeta. Znamo da na hiljade i hiljade ljudi svake godine umire od gladi. Da bi se osvjedočili, dovoljno je da upalimo svoje TV ekrane ili otvorimo dnevnu štampu. Uprkos velikom napretku u modernoj medicini, svijetom haraju bolesti i epidemije.

Ljudi će početi da žive kao u Nojevo vreme (Matej 24:37-39) Kako su ljudi živjeli u Nojevo vreme? Živjeli nemoralnim životima. Razmijenjivali su žene između sebe, muškarci su imali seksualne odnose sa muškarcima, žene sa ženama. Činili su razvratne stvari koje gledamo u svom okruženju ili na malim ekranima. Živjeli su samo da bi zadovoljili svoja tjelesna čula, koja su tražila sve veće i veće perverzije. Lako i nemilosrdno su uzimali živote jedni drugima…

Raširiće se bezakonje (Matej 24:12) Nikada se više nije pričalo o zaštiti ljudskih prava, a istovremeno nikada se nije kao danas bezočnije gazila pravda. Ovo se dešava na svim nivoima, počevši od institucije Ujedinjenih nacija, tzv. Međunarodnih sudova, trgovine i politike. Izreka, “cilj opravdava sredstvo”, je postala glavna životna filozofija moćnika.

Propovjedanje Jevanđelja po cijelom svijetu (Matej 24:14) Svjedoci smo da se Jevanđelje putem radija, televizije, interneta, i velikog broja misionara više nego ikada ranije u istoriji propovjeda širom svijeta. Skoro da je stiglo svuda, među svaki narod.

Isusov ponovni dolazak najavljen je u Bibliji. To je nada svih vjernika. Međutim, za to moramo biti spremni. Iz cijelog hrišćanskog učenja slijedi da treba da živimo svaki dan tako kao da je on za nas posljednji. I svaki dan treba da budemo spremni da damo odgovor za svoja dobra i loša djela pred Bogom. U tome je smisao hrišćanskog propovjedanja o kraju svijeta. Da li smo spremni? Na ovo pitanje neka odgovori svako za sebe.

Hristos je bio na zemlji i opet će doći. Kada?

Isus kaže: „A o danu tom i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam“ Matej 24:36

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit

4 Responses

 1. “Pitaju te o smaku svijeta:»Kada će se dogoditi?« Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš, o njemu samo Gospodar tvoj zna. Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Ga se bude bojao a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jedno veče ili jedno jutro njezino ostali. (Kur'an Sura El~Naziat 79:42-46)
  Pitaju te o smaku svijeta kada će se zbiti. Reci:»To zna jedino Gospodar moj, On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i zemlji, sasvim neočekivano će vam doći«. Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: »To samo Bog Jedan Jedini zna«. (Sura El-A’raf 7:187)
  Poslanik (neka je na njega Boziji mir i spas) reče, dok je pokazivao skupljeni kažiprst i srednji prst, “Moja pojava i Smak Svijeta su blizu kao ova moja dva prsta.

  U drugom Hadisu kaže: “Smak Svijeta umalo da me pretekne!”

  “Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni bezbrižni, ne mare za to. (Sura El-Enbija 21:1)

  “Ono što je Bog Jedan Jedini odredio – dogodit će se; zato to ne požurujte! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!” (Sura En-Neba 16:1)

  “Požuruju ga oni koji u njega ne vjeruju, a oni koji vjeruju zbog njega-strahuju i da je istina znaju. O, kako su, doista, daleko zalutali oni koji o Času oživljenja raspravljaju!” (Sura Eš-Šura 42:18)

  hadis Huzejfe b. Useid el-Gaffarija u kome se kaže: “Poslanik, neka je na njega Boziji mir i spas, nas je zatekao kako ponavljamo pojedine lekcije, pa je upitao: ‘Šta to učite?’ – Lekciju o Posljednjem danu! – odgovorili smo. On reče: ‘Posljednji dan neće nastupiti sve dok prije njega ne vidite deset predznaka’! Spomenuo je Duhan(Dim), Dedždžala(Anti-Hrista), Ed-Dabe (misli se na veliku životinju), izlazak Sunca sa zapada, silazak ‘Isaa, ‘alejhisselam, sina Merjemina(Isusa Hrista), Je'džudž i Me'džudž, (misli se na jedan narod Gog i Magog) tri potresa: na istoku, na zapadu i na arapskom poluotoku, a zad­nja od njih će biti vatra koja će se pojaviti u Jemenu i potjerati ljude na mjesto obračuna.” (Muslim: Kitab El-Fitn ve ešratus sa'ah)

  Boziji Poslanik,neka je na njega Boziji mir i spas, nas je obavijestio da je jedan od predznaka Sudnjeg dana :

  وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان

  “…kad se vide bosonogi, goli, oskudni pastiri kako se nadmeću u izgradnji palača.”

  Pod riječi el-‘ale misli se na siromašne, kako se to potvrđuje u govoru Uzvišenog: “I siromah si bio, pa te je imućnim učinio!” (Ed-Duha, 8.) Ovim se aludira na vladavinu i liderstvo neukih ljudi najniže društvene klase koji će biti izuzetno imućni pa neće znati drugi način svog dokazivanja osim putem gradnje visokih i raskošnih građevina i njihovim rasipničkim uljepšavanjem.

  Ovo jasno opisuje danasnje arape u Dubajiu koji su sazidali najvecu zgradu..

  ”Samo Bog Jedan Jedini zna kad će Smak Svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti, Bog Jedan Jedini uistinu sve zna i o svemu je obavješten.” (Sura Lukman, 34.)

  Enes, r.a. prenosi od Bozijeg Poslanika (Nneka je na njega Boziji mir i spas) da je rekao: “Od Predznaka Smaka svijeta su da će nestati istinskog znanja a zavladat će neznanje. Prostitucija (blud) će se proširiti i pijenje vina (alkohola) će postati uobičajeno. Broj muškaraca će opasti a broj žena drastično povećati utolikoj mjeri da će na jednog čovjeka doći 50 žena.” (Buhari i Muslim)

  “Zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? A šta će im koristiti opomena kad im on dođe?” (Sura Muhammed; 18)

 2. Harold Kamping je postigao veliki pubilcitet sa njegovim lažnim proricanjem o smaku sveta. Možda je to dobro za njegov biznis. Uvek se nađe ljudi koji će da slede takve la
  ne proroke, pa ni on nije izuzetak. Takvi lažni proroci mogu da prevare samo one koji ne proučavaju Jevanđelja, proročanstva i ne mogu da dođu do usklađivanja, pa pomešaju liž i istinu, kao što je sotona Evi, da ji je prevario. Isus je imao probleme sa jevrejima, kad nisu ga prihvatili, pa im je rekao: Jovan 5:44. Kako vi možete verovati kad primate slavu jedan od drugog, a slave koja je od jedinog Boga ne tražite?”

  Smak sveta će da dođe kad sazre greh ( 1. Otk. 14:18. I drugi anđeo iziđe iz oltara, koji imaše oblast nad ognjem, i povika s velikom vikom onome koji imaše srp oštri, govoreći: Zamahni srpom svojim oštrim, i odreži grožđe vinograda zemaljskog; jer već sazreše zrna njegova.) i kad zadnja duša odbije poziv na pokajanje i to zna samo Onaj koji kuca na vrata srca i čeka da mu se otvori. Kad taj poziv se odbuja onda će Hristos da dođe. A o tome nezna niko mosim Duh Sveti koji neumorno kuca na ljudska srca. Tada, kad nema niko više da se odazove, Otac nebeski, će učiniti kraj istoriji greha i Hristos če da dođe po svoje.

  Kao što je bilo u vreme Nojevo, kad niko se nije odazvao Nojevom proropovedanju, Bog je spasio Noja i njegovu porodicu.

  Kamping ima problem sa razumevanjem proročastva o smau sveta, kao prvo on ignoriše Hristove reči koji je rekao da o tome niko nezna, osim Orac nebeski. Bog je Duh i Duh Zna srca čoveka i poznaje motive. Jovan 4:24. Bog je Duh; i koji Mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.”

  Kad će Hristos da dođe? Kad se njegov karakter bude usavršio u njegovu crkvu, tada će on doći. “When the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come.” Christ is waiting with longing desire for the manifestation of Himself in His church. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. {COL 69.1}
  It is the privilege of every Christian not only to look for but to hasten the coming of our Lord Jesus Christ, (2 Peter 3:12, margin). Were all who profess His name bearing fruit to His glory, how quickly the whole world would be sown with the seed of the gospel. Quickly the last great harvest would be ripened, and Christ would come to gather the precious grain. {COL 69.2}

  Karakter Hristove pravednosti, udostojiće svakog, da živi u bezgrešnom društvu anđela.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *