Da li bi Nojeva barka zaista mogla da plovi noseći sve životinjske vrste

Da li bi Nojeva barka zaista mogla da plovi noseći sve životinjske vrste