Pomoć Mjanmaru i Kini

ADRA Adventistička humanitarna organizacija na svjetskom nivou aktivno se uključila u pomoć ljudima koji su preživjeli dvije nedavne prirodne katastrofe u Istočnoj Aziji. ADRA-ini dobrovoljci su među prvima stigli u Mjanmar (Burma) 20. Maja, dvije nedjelje nakon što je ciklon opustošio obale ove zemlje. ADRA usko sarađuje sa Ujedinjenim Nacijama...

Continue reading

Subota je načinjena čovjeka radi

Postoji priča o jednom Južnoameričkom Indijanskom plemenu koje je jednog dana krenulo na dugačak put. Kolona ljudi kretala se danima kroz džunglu bez većih pauza za odmor. Međutim, u jednom trenutku, bez ikakve najave i posebnog razloga zaustavili su se da se odmore. Napravili su kamp i zaklon od pruća...

Continue reading

Kornelije Božji sluga

Kornelije je kao centurion, rimski oficir koji je komandovao skupini od 50 do 100 ljudi, imao pouzdane informacije o Isusovom pokretu, kako je u Rimskim perima isprva opisivana Hristova služba na zemlji. Jedna od crta koja ga je na Isusu privlačila jest univerzalnost. Već za svog mesijanskog rada Isus se...

Continue reading