Prevarom do spasenja?!

Olimpijske igre u Londonu 2012 su skoro gotove, ili su već gotove, zavisno od toga kada čitate ovaj članak. Na samom početku organizatori su prilično podbacili u mnogim segmentima, ali su se nekako popravili tokom narednih dana. Osvojeno je dosta medalja, oboreni su mnogi dosadašnji rekordi, itd. Ja, da budem...

Continue reading

Budilnik za usnulog Boga

Jedne noći Isus je bio u čamcu sa svojim učenicima. Bio je to iscrpljujući dan za Njega. Tog dana Isus je propovedao okupljenom mnoštvu, lečio bolesne i hranio gladne, i zato je iscrpljen spavao na krmi. Želeo je da iskoristi noć da bi prešao na drugu stranu jezera, jer je...

Continue reading

Priča o dva brata

Priča o izgubljenom sinu (Luka 15:11-32), verovatno je jedna od najpoznatijih Isusovih priča. Toliko je poznata da se termin „izgubljeni sin“ koristi i među svetovnim ljudima koji veoma često i ne znaju njegovo poreklo. Bilo kako bilo, priča je jedna od najpoznatijih, najdužih, ali i najlepših i najpoučljivijih Isusovih priča....

Continue reading

Ima li živih svetaca?

Obično ih vidite na freskama, ikonama ili u obliku kipova po tradicionalnim crkvama.  Po njihovim verovanjima gotovo svi sveci su mrtvi – telom, kako se veruje – međutim, njihova duša nastanjuje nebo. Međutim, trebalo je da ispune određene uslove u toku ovozemaljskog života i da njihovo fizičko telo ispuni određene...

Continue reading