Božja obećanja u Bibliji

Možda je većini od vas poznato da je Biblija puna Božjih obećanja koja nas hrabre, posebno u vreme nevolje i potrebe. Na osnovu nekih prebrojavanja, u Bibliji postoji više od tri i po hiljade obećanja, dok prema nekim drugim skoro osam hiljada (8000). Koliki god da je tačan broj, on...

Continue reading

Biblija o međurasnom braku

Važan biblijski tekst o razumevanju brakova između različitih rasa nalazi se u 2. Korinćanima 6:14 – “Ne vucite sa nevernicima jaram koji je za vas tuđ; jer čega zajedničkog ima pravednost sa bezakonjem?” Reč “nevernici” je od ključne važnosti. Hrišćanin ne bi trebalo da stupi u brak sa nehrišćanima bez...

Continue reading

Sedam smrtnih grehova

Na osnovu hrišćanske tradicije sedam smrtnih grehova su: zavist, proždrljivost, pohlepa, požuda, ponos, lenjost, i gnev. Molim vas, zapazite, pre nego što nastavimo dalje, da je rana crkva klasifikovala ove grehe kao glavne grehe ili glavne poroke, kao i da je poučavala da oni ne mogu da budu oprošteni. Međutim,...

Continue reading