Šta je toliko vredno na Veliki Petak?

Skoro polovina jevanđelja po Jovanu je posvećena poslednjoj sedmici Isusovog života. Šta više, poglavlja od 13-19. su posvećena samo jednom danu (periodu manjem od 24 časa), od četvrtka uveče do petka popodne. Periodu koji se u narodu naziva Veliki petak (u engleskom ‘Good Friday’ ili Dobri petak). Međutim, čitajući delove...

Continue reading

Zašto se ubio Tika grobar?

Dođe tako čoveku da digne ruku na samoga sebe iz samo njemu znanog razloga. Da li mu klikne ili kvrcne nešto u glavi? Da li iz očaja? Da li zbog teške ili neizlečive bolesti? Da li zbog smrti nekog bliskog i dragog? Da li zbog dugovanja ili gubitka obraza? Da...

Continue reading

Još ima poštenih ljudi

Pre izvesnog vremena slušam preko interneta vesti Radio Beograda 1. I nekako, pred sam kraj (verovatno u rubrici „zanimljivosti”), vest o čoveku koji je vlasniku vratio 7.000 evra. Naime, Rafet Tiganj iz Novog Pazara, pronašao je novčanik u kojem su bili dokumenti, kreditne kartice i 7.000 evra, a zatim se...

Continue reading

Kada zlo i dobro izgledaju isto

Kada čitamo prva četiri poglavlja 1.knjige Mojsijeve, uviđamo da se na njima temelje sve biblijske knjige. Tekst možemo da čitamo sa više aspekata: etičkog, porodičnog, bogoslužbenog, itd. Ono što zapažamo u samom početku jeste da imena prvih ljudi imaju svoja značenja i svoju simboliku. Ova praksa se nastavila i kasnije...

Continue reading

A gde sam ja u svemu ovome?

Bila je zima jedne godine, ne sećam se više koje. Subota posle podne. Sneg je provejavao, bilo je hladno i oblačno. Prolazio sam kroz drvorede jednog sasvim običnog parka sa dvoje svojih prijatelja. Zatim sam zastao, u tišini. Nemo sam posmatrao prizor ispred sebe. Veliki zid od belog kamena, a...

Continue reading