Slušati glas sa Neba

“Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu.” Jovan 10:27 Molitva je dijalog između onoga koji vjeruje i Boga – dijalog ljubavi. To je dvosmjerna komunikacija koja podrazumjeva i govorenje i slušanje. Molitva nije potpuna ako smo samo mi ti koji govorimo a očekujemo od...

Continue reading

Oče naš – Model molitva

Mi ovu molitvu zovemo Oče naš ili Gospodnjom molitvom, ali to je ustvari molitva apostola. To znamo iz tog razloga što Isus nije nikada morao da se moli za oproštenje grijeha kao što nas uči da činimo kroz sljedeće stihove: Matej 6,9-13. Ovo je zaista primjer ili model molitva. Isus nije...

Continue reading

Iskustvo stečeno u danu odmora

Kada sunce zađe i dan odmora osjenči moj dom, kada sa porodicom oko sebe kleknem na molitvu tada ono što doživljavam može da postane snažno duhovno iskustvo. Dok klečimo na molitvi, a sjenke dana odmora se produbljuju oko zidova mog doma, prirodno je da pomislim na prvi dan odmora, onaj...

Continue reading

Lijek za zabrinutost

U današnje vrijeme se često dešava; U prostoriji punoj ljudi, začuje se pristigla SMS poruka ili zazvoni telefon. Kao odgovor na to, neko ustane i napusti prostoriju kako bi obavio važan razgovor. Nešto zahtijeva momentalnu pažnju i jedan telefonski poziv to može da riješi. Život je ispunjen stvarima koje zahtijevaju...

Continue reading

Kakvo si ime stekao?

Mnogi pojedinci su stekli sebi ime. Nikola Tesla je stekao ime. Mihajlo Pupin je stekao sebi ime. Takođe, i određene grupe ljudi svojim djelovanjem stekle su sebi neko ime. Napr. Crvena Zvezda. Ako uzmemo u obzir industriju automobila, svi ćemo reći da je Cadillac stekao sebi ime. Kada čujemo riječ...

Continue reading