Ko zrno gorušičino

U mnoštvu koje je slušalo Hristove pouke bilo je mnogo fariseja. Primetivši prezrivo kako je među Hristovim slušaocima mali broj onih koji Ga priznaju kao Mesiju, oni su se u duši pitali: kako ovaj nenametljivi Učitelj može uzdići Izrailj do univerzalne dominacije svetom. Kako će On bez bogatstva, moći i...

Continue reading

Vjera koja prima

„Imajte vjeru božju… Zato vam kažem: sve što ištete u svojoj molitvi vjerujte da ćete primiti; i biće vam.“ Marko 11,22-24. Ovo zapanjujuće obećanje koje Isus izgovara, čini se kao da nudi previše. Kako Bog može obećati da uradi šta god da tražimo u molitvi? I zašto ima toliko vjernika...

Continue reading

Slušati glas sa Neba

“Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu.” Jovan 10:27 Molitva je dijalog između onoga koji vjeruje i Boga – dijalog ljubavi. To je dvosmjerna komunikacija koja podrazumjeva i govorenje i slušanje. Molitva nije potpuna ako smo samo mi ti koji govorimo a očekujemo od...

Continue reading

Oče naš – Model molitva

Mi ovu molitvu zovemo Oče naš ili Gospodnjom molitvom, ali to je ustvari molitva apostola. To znamo iz tog razloga što Isus nije nikada morao da se moli za oproštenje grijeha kao što nas uči da činimo kroz sljedeće stihove: Matej 6,9-13. Ovo je zaista primjer ili model molitva. Isus nije...

Continue reading

Iskustvo stečeno u danu odmora

Kada sunce zađe i dan odmora osjenči moj dom, kada sa porodicom oko sebe kleknem na molitvu tada ono što doživljavam može da postane snažno duhovno iskustvo. Dok klečimo na molitvi, a sjenke dana odmora se produbljuju oko zidova mog doma, prirodno je da pomislim na prvi dan odmora, onaj...

Continue reading