Stalno napredovanje

Da li ste nekada umorni? Obeshrabreni? Iscrpljeni? Naravno da je­ste. To se ponekada događa svim hrišćanima. Evo stiha koji može da vam pomogne kada osećate da previše radite, a da vas premalo cene: »Zato, braćo moja ljubazna, budite tvrdi, ne dajte se pomaknuti, napre­dujte jednako u delu Gospodnjem znajući da...

Continue reading

Hristovi svedoci

Mi smo Hristovi svedoci i ne treba da dopustimo da svetovni interesi i planovi zaokupe naše vreme i pažnju. (9. T, p. 53, 54) ”Vi ste moji svedoci, veli Gospod… Ja objavih, i spasoh, i napred kazah, a nikoji tuđ bog među vama, i vi ste mi svedoci, veli Gospod,...

Continue reading

Idimo samo napred!

Ogromno mnoštvo Izrailjaca radosno je i u trijumfu izašlo iz Egipta, iz zemlje koja je bila pozornica njihovog dugog i teškog ropstva. Egipćani nisu pristali da ih oslobode sve dok na to nisu bili primorani strašnim Božjim sudovima. Anđeo osvete pohodio je svaku egipatsku kuću donoseći smrt prvorođenom u svakoj...

Continue reading

Bogosluženje u porodici

Ako je ikada bilo vreme da svaka porodična kuća bude molitveni dom, to vreme je upravo sada. Neverovanje i skepticizam preovlađuju na sve strane. Bezakonje se sve više množi. Izopačenost i razvrat teku životnim tokovima duše, a pobuna protiv Boga razara i same izvore života. Porobljene grehom, moralne sile potčinjene...

Continue reading