Stalno napredovanje

Da li ste nekada umorni? Obeshrabreni? Iscrpljeni? Naravno da je­ste. To se ponekada događa svim hrišćanima. Evo stiha koji može da vam pomogne kada osećate da previše radite, a da vas premalo cene: »Zato, braćo moja ljubazna, budite tvrdi, ne dajte se pomaknuti, napre­dujte jednako u delu Gospodnjem znajući da trud vaš nije uzalud pred […]

Ko je izbrisao Dan od odmora Subotu iz Božijeg Zakona?

Da li je Subota promenjena sa sedmog dana u prvi dan sedmice? Zapravo, i jeste i nije. Hajde da razmotrimo najpre zašto nije. Bog, “u kojega nema promijenjivanja ni mijenjanja vidjela i mraka“ (Jakov 1:17), se ne menja (Malahija 3:6). Izraelci su primili dva zakona od Mojsija: Zakon Mojsijev sa uredbama i ceremonijama; i Zakon Božiji, predstavljen […]

Hristovi svedoci

Mi smo Hristovi svedoci i ne treba da dopustimo da svetovni interesi i planovi zaokupe naše vreme i pažnju. (9. T, p. 53, 54) ”Vi ste moji svedoci, veli Gospod… Ja objavih, i spasoh, i napred kazah, a nikoji tuđ bog među vama, i vi ste mi svedoci, veli Gospod, i ja sam Bog.” ”Ja […]

Idimo samo napred!

Ogromno mnoštvo Izrailjaca radosno je i u trijumfu izašlo iz Egipta, iz zemlje koja je bila pozornica njihovog dugog i teškog ropstva. Egipćani nisu pristali da ih oslobode sve dok na to nisu bili primorani strašnim Božjim sudovima. Anđeo osvete pohodio je svaku egipatsku kuću donoseći smrt prvorođenom u svakoj porodici. Niko nije bio pošteđen, […]

Bogosluženje u porodici

Ako je ikada bilo vreme da svaka porodična kuća bude molitveni dom, to vreme je upravo sada. Neverovanje i skepticizam preovlađuju na sve strane. Bezakonje se sve više množi. Izopačenost i razvrat teku životnim tokovima duše, a pobuna protiv Boga razara i same izvore života. Porobljene grehom, moralne sile potčinjene su sotoninoj tiraniji. Dušu čoveka […]

Subotnja škola i ja u njoj

Mnogima ovih dana počinje nova školska godina. Osim đacima, i roditeljima kreću obaveze. Očevi i majke, staratelji djece, brinu se da im potomstvo stekne najbolje moguće obrazovanje. Slčno i mi hrišćani, proučavanjem Božje Riječi, pripremamo se za Hristov drugi dolazak. Učimo se, po crkvenim razredima kako da budemo obrazovaniji i bolji ljudi. Danas ćemo pokušati […]

Vrata poniznosti

Tokom vijekova ulaz u tzv. Vitlejemsku crkvu Isusovog rođenja bio je dvaput smanjivan. Cilj posljednjeg građevinskog prepravljanja, kažu upoznati, bio je da se spriječe pljačkaši da u crkvu ulaze na konjima. Taj se ulaz sada zove “Vrata poniznosti”, iz prostog razloga jer se posjetioci moraju prilično sagnuti da bi ušli u ovu crkvu. Tako i […]

Da li smo još uvek pod zakonom?

Koliko samo često možemo čuti ovakav argument, koji nastoji da umanji Božiji Zakon – “Pa s’ obzirom da nismo pod zakonom nego pod blagodaću, ne moramo da držimo Deset Zapovesti.” Da li je ovo validna primedba? Biblija zasigurno spominje da nismo pod zakonom, ali da li to znači da smo oslobođeni od obaveze da ga […]

Promenite se

Biblija nam kaže: „…Nego se promenite obnovljenjem uma svog“ (Rimljanima 12:2). Zašto je ovo značajan tekst? Iako smo nanovo rođeni i promenjeni u nova stvorenja u trenutku kada prihvatimo Hrista kao našeg Spasitelja, obnavljanje naših umova se ne dešava trenutno. I baš zato što smo nanovo rođeni ne znači da nećemo imati misli sa kojima […]

Zašto je važan Sedmi Dan

Prihvatanjem sedmog dana odbacuje se teorija evolucije. Bilo bi čudno kada bi čovek koji ne veruje u pokajanje, učestvovao u obredu večere Gospodnje. Isto tako bi bilo apsurdno da čovek poštuje sedmi dan dok u isto vreme odbacuje činjenicu da je Bog stvorio svet. Svetkovanje sedmog dana potvrđuje veru onoga koji svetkuje da je Bog […]